PERSIAN.FI

یک دانشجوی خلاق تصاویری جالب از قاره های جهان طراحی کرده است. در این نقشه ها هر کشور به اندازه جمعیتش وسعت دارد.

نقشه ها می توانند تصور نادرستی از جهان به ما بدهند به این خاطر که جهان ما را تنها در دو بعد و از لحاظ وسعت و مکان جغرافیایی تصویر می کنند اما دیدی به ما نمی دهند که چه تعداد آدم در هر کشور زندگی می کند. دانشجویی به نام «چِیس مورمان» با الهام گرفتن از یک کودک ۱۰ ساله که کشورها را بر مبنای جمعیت شان نقاشی کرده بود، تصمیم گرفت نسخه ای کامپیوتری و آپدیت شده ای را از این نقاشی بسازد. مورمان می گوید: «این کار سه ماه وقت گرفت و من بسیار خوشحالم که این کار مشهور شده است.»

:: نقشه جهــــان اگرعادلانه تقسیم می شد! ::

هر خانه شطرنجی حدودا معادل جمعیت ۵۰۰ هزار نفری است

با بهره گیری از ویکی‌پدیا به عنوان منبع و برنامه Paint ویندوز به عنوان ابزار، مورمان توانست با تغییراتی در اشکال و مرزهای کشورها، آن ها را متناسب با جمعیت شان به تصویر بکشد. مورمان می گوید: «دیدن جهان به این شکل از لحاظ ژئوپلیتیک صحیح تر است زیرا بخش مهم جهان یعنی انسان ها را از قلم نیانداخته است.»

:: نقشه جهــــان اگرعادلانه تقسیم می شد! ::

جمعیت محاسبه شده در این نقشه ها با احتساب جمعیت احتمالی در سال ۲۰۱۵ بدست آمده است

:: نقشه جهــــان اگرعادلانه تقسیم می شد! ::

:: نقشه جهــــان اگرعادلانه تقسیم می شد! ::

:: نقشه جهــــان اگرعادلانه تقسیم می شد! ::

تقریبا کانادا در این تصویر وجود خارجی ندارد!

:: نقشه جهــــان اگرعادلانه تقسیم می شد! ::
Loading